Missionsfondens projekter kan støttes på følgende måder:
 
Indbetaling på girokort
Indbetal til girokonto: 613-9450 og påfør navn og adresse og personnummer i feltet: 'Indbetaler' for den person der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb
 
Skriv det ønskede projektnummer i feltet: 'Evt. meddelelser vedr. betalingen' 
 
Fra og med 2008 vil det indbetalte beløb automatisk blive opsummeret på og fremgå
af årsopgørelsen for det anførte personnummer
 
Indbetaling via NetBank eller lignende
Indbetalingskort:
Angiv girokonto: 613-9450 som modtagers girokonto 
 
Kode 82 kan ikke bruges i NetBank, benyt kode 01 eller 04 og skriv det ønskede projektnummer, samt personnummer for den person, der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb, i feltet: 'Meddelelse til modtager'
 
Fra og med 2008 vil det indbetalte beløb automatisk blive opsummeret på og fremgå
af årsopgørelsen for det anførte personnummer
Kontooverførsel:
Udfør en kontooverførsel til vores bankkonto Reg.nr.: 9570 Konto: 06139450
 
Skriv det ønskede projektnummer, samt personnummer for den person, der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb, i feltet: 'Meddelelse til modtager'
 
Fra og med 2008 vil det indbetalte beløb automatisk blive opsummeret på og fremgå
af årsopgørelsenn for det anførte personnummer
 
Indbetaling gennem BetalingsService
 
Missionsfonden er tilsluttet BetalingsService og kan tilbyde automatiske månedlige træk fra din bankkonto til fast definerede projekter

 

Hvis du allerede kender dit 4-cifrede givernummer i Missionsfonden, kan du

Klikke her for online tilmelding til PBS BetalingsService

I modsat fald, skal du først kontakte os for at få oplyst eller tildelt et givernummer
 
En ordning kan tidligst træde i kraft første primo måned efter registrering i BetalingsService og tidligst når betalingen fremgår af din betalingsoversigt 
Webbureauet Krogstrup & Hede